NEN2580GO bbmi


Voor diverse doeleinden is de grootte van woningen van belang. Zo gebruiken makelaars de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen voor de aanbieding op de markt en gebruiken Nederlandse gemeenten de gebruiksoppervlakte van woningen voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Daarnaast worden de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen gebruikt voor taxaties, onder andere voor de hypotheekverstrekking van woningen en voor de taxaties in het kader van de Wet WOZ.

Om te zorgen voor uniformiteit en transparantie in het meten van woningen voor deze diverse doeleinden hebben de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO makelaar en Vastgoedpro, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Waarderingskamer gezamenlijk meetinstructies opgesteld. Deze meetinstructies hebben tot doel op eenvoudige wijze de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen te meten conform NEN 2580.

Per 1 april 2018 is het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte ingegaan. Het nieuwe model heeft als doel de kwaliteit van taxaties en het validatieproces te verhogen. Een van de verbeteringen is dat het oppervlak en de inhoud van de woning berekend dient te worden aan de hand van maten die volgen uit een inmeting conform de branche-brede meetinstructies.
MOD3SIGN levert het meetrapport (type C) tbv taxaties al vanaf € 110,- (excl. BTW)

In het tarief is het volgende opgenomen:
type A:
– opmeten object, conform branche-brede meetinstructies NVM;
– plattegronden van alle bouwlagen behorend bij het object, excl. situatie ( €15,- extra);
– meetrapport object.

type B:
– plattegronden van alle bouwlagen behorend bij het object, incl. situatie op basis van aangeleverde informatie;
– meetrapport object.

type C:
– opmeten object, conform branche-brede meetinstructies NVM;
– meetrapport object.

Alle tarieven zijn excl. BTW.

Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.